ЕКИП

АДВ. МИЛЕНА ВРЪБЛЯНСКА

Адвокат Милена Връблянска е правоспособен юрист от 2001 г. Завършва „Юридически факултет“, специалност „Право“.
Юрист в сферата на гражданското, административното, търговското право и изпълнителния процес. Дългогодишен юристконсулт в големи компании и в банковата сфера в страната.