ЕКИП

Инж. БОРИС СТОЯНОВ

Инж. Борис Стоянов има квалификации по „Електрообзавеждане на производството“, „Хидравлична и пневматична техника“ и „Мениджмънт в електроенергетиката“. Професионалният му опит преминава от малкия към големия бизнес в страната в различни сфери. Успешно реализира придобитите знания.