ЕКИП

ДИМИТЪР РАДКОВ

Димитър Радков е инвестиционен анализатор в областта на :
1. финансови инструменти  – акции, облигации, суровини, фючърси, индекси, криптовалути, форекс търговия 
2. състоянието на борсовия пазар (американски, немски, китайски, японски, английски и др.)
 
Димитър Радков е с доказан опит в търговията. Има индивидуален подход и печеливши методи за управление на финансовите инструменти.
 

Владее безупречно :

– проучване и анализ на рентабилността на компаниите;
– анализ на състоянието на пазара на акциите;
– анализ на инвестиционния риск в акции и други финансови инструменти;
– консултации за възможностите за инвестиции и доходност, съобразена с личните цели на търгуващия;
– прогнози за състоянието на инвестиционния пазар и възможните рискове и /или печалби.