ЕКИП

ПРОФ. Д-Р
АТАНАС ЛЬОНДЕВ

Финансист

ДОЦ. Д-Р
ВАСИЛ ПЕТКОВ

Икономист

АДВ. МИЛЕНА ВРЪБЛЯНСКА

Юрист

ДИМИТЪР
РАДКОВ

Инвестиционен анализатор

ИЛИАН ЙОРДАНОВ

Бизнес консултант

тел: + 359 88 888 9099
email: ceo@optimabiz.eu

БЛАГОВЕСТ ПУЛЕВ

Дизайн и Реклама

тел: + 359 88 463 3674
email: pulev@optimabiz.eu

инж. БОРИС СТОЯНОВ

Търговски консултант

тел: + 359 89 539 2741
email: vasilev@optimabiz.eu