ЗА НАС

Предимствата от ползването на услугите на Оптима Бизнес са следните:

1. Независимо, безпристрастно и компетентно обслужване от ОПИТНИТЕ ни служители с предложения, идеи и реализация на бизнес процесите във фирмата.

2. Бизнесът Ви, управленският Ви състав разполага 5 от 7 дни, с набор от служители – специалисти в различни области, мислещи и работещи за Вас.

3. Счетоводство, финанси, икономика, право, маркетинг, дизайн – решения за интериор и екстериор, за корпоративна идентичност, дигитализация, поведение и успешен бизнес.

4. Икономия на финансови средства за назначаване на тесни и висококвалифицирани специалисти!

Цели

Целите на фирмата са: обслужване нуждите на малкия и средния бизнес в страната по отношение състоянието на търговските субекти във връзка с икономиката, финансите, счетоводството, маркетинга и рекламата, банките и кредитирането, мениджмънта, управлението и оптимизациите на бизнеса и техноличните процеси, човешките ресурси, криейтива и дизайна.

Таргет на клиентски групи и общо описание на услугите

Компанията е създадена, за да задоволи нуждите основно на малкия и средния бизнес. Посредством КОМПЛЕКСНО или частично обслужване на стопанските субекти от различни специалисти, фирмата извършва и оптимизация на разходите на предприятията в различни браншове – хотели и ресторанти, производства и други. По този начин екипът ни успешно подпомага управлението, разрастването, рентабилността, конкурентноспособността на предприятията от различен тип и големина. 

Успехът

Услугата е платена, но в пъти по-икономична от разхода за всички специалисти, нужни за нормалното и успешното развитие на бизнес средата на микрофирмено ниво. Нуждата от служители с различни компетентности, събрани на едно място, действащи в интерес на развитието на бизнеса, е от жизнено важно значение за реализацията му. Не всеки бизнес има финансовия ресурс за назначаване на лица, изпълняващи различни функции. Това сега е възможно, благодарение на услугата, която предлагаме – СПОДЕЛЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ /ССБР/ на компания Oптима Бизнес.