ЗА НАС

ОПТИМА БИЗНЕС – БИЗНЕС КОНСУЛТАНТЪТ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ

Компанията е създадена, за малкия и средния бизнес. Екипът ни е съставен от висококвалифицирани експерти и специалисти в различни области, с дългогодишен практически опит. Комбинацията от знания и умения е формулата на успеха и това не е откритието на века, а правилото за успешното реализиране на всяка бизнес идея.

1. Ние сме безпристрастни и компетентни в даването на предложения и идеи за реализация на бизнес процесите във вашата фирма.

2. Бизнесът и управленският Ви състав ще разполагат 5 от 7 дни, с нашите служители  – специалисти, в различни области, мислещи и работещи за Вас.

3. Екипът ни е съставен от ценни кадри, от сферите на счетоводството, финансите, икономиката, правото, маркетингът, дизайнът и безупречно реализират ефективната корпоративна идентичност, дигитализация, оптимизация на процеси, и т.н

4. Работата на фирмите с Оптима Бизнес на първо място гарантира квалифицирани и практически съвети за реализиране на бизнес идеите, с правилната маркетингова стратегия и професиналното й изпълнение.

В резултат на гореизброеното, развитието на бизнеса Ви е гарантирано!

Цели

Основната цел на компанията е чрез отговорното обслужване на малкия и средния бизнес, да се реализира увеличаването на фирмените обороти и  подобряване качеството на живот и бизнес климат.

Таргет на клиентски групи

Оптима Бизнес извършва КОМПЛЕКСНО или ЧАСТИЧНО обслужване на различни фирми от браншове, като хотели и ресторанти, производства и други. Екипът ни успешно спомага за управлението, разрастването, рентабилността и конкурентноспособността на предприятията от различен тип и големина. Това от своя страна ще повиши имиджа и подобри мениджмънта на компанията Ви.

Споделени специалисти за бизнес развитие

Услугите ни са в пъти по-икономични от разхода за всички специалисти, нужни за нормалното и успешното функциониране на бизнес процесите на микрофирмено ниво. Нуждата от служители с различни компетентности, събрани на едно място, действащи в интерес на развитието на бизнеса, е от ключово значение за реализацията му. Не всеки бизнес има финансовия ресурс за назначаване на лица, изпълняващи различни функции. Това сега е възможно, с услугата, предназначена за малкия и средния бизнес, която предлагаме – споделени специалисти за бизнес развитие /ССБР/ на компания Oптима Бизнес. 

Правилният избор на подходящите експерти, в точното време, е формулата за УСПЕХА.