МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯ

Фаза 1 – Етапи на проучване за съставяне на маркетинг стратегии:

1. запознаване с търговския отдел, или негови представители пряко свързани с продажбите на продуктите / услугите
2. запознаване с продуктите / услугите за продажба
3. дефиниране силните страни на продуктите / услугите за продажба
4. анализ на каналите за продажби включително чрез данни от CRM, ERP, СУПТО софтуери
5. проучване и анализ силните и слабите страни на конкурентите
6. анализ на ефективността от избраните канали за продажба към момента на проучването
7. анализ на удовлетвореността и мотивацията на служителите, пряко свързани с продажбата на услугите / продуктите

Фаза 2 – Съставяне на маркетингов план за бизнес развитие:

1.  дефиниране на цели с ясни показатели
2. определяне на целевия пазар
3. избор на продажбени канали за продуктите / услугите
4. дефиниране на желания резултат
5. дефиниране на промоционалните предложения
6. дефиниране на ясни маркетингови кампании
7. изготвяне и управление на рекламен бюджет

Фаза 3 – Съставяне и Изпълнение на практическата част на маркетинговия план:

  1. подробно описание на всяка една от маркетинговите кампании, време на изпълнение и постигане на целите, както и сроковете на валидността на кампаниите
  2. изготвяне на материали за целите на изпълнението на маркетинговия план – графични, текстови, видеа и др.
  3. таргетиране и управление на рекламните кампании 
  4. анализ на постигнатите резултати

Фаза 1 и 2 са предварителни и имат опознавателен характер. Времето за изпълнение на двете е средно 10 работни дни. През този период представител на Оптима Бизнес, ще комуникира пряко или на място при Възложителя с негови служители, за събиране на информацията за съставянето на практико-приложната част на маркетинговия план. Предварително се сключва договор за конфиденциалност между страните.
След приключването на Фаза 1 и 2, страните ще имат ясно поставени цели и задачи и дефинирани средства за постигането им. 

Участници в изготвянето на маркетинговия план са – маркетолог, търговец, дизайнер, икономист, юрист.

Маркетинг стратегия е необходима на всеки бизнес, без значение от големината му. Тя се изработва от маркетинг стратег. Маркетинг стратегията има за цел да увеличи продажбите, чрез изпълнението на предварително изготвена маркетинг стратегия от компетентен в бизнеса маркетинг стратег.

ЗАПИТВАНЕ

    Прочетох и се съгласявам с условията за ползване!
    Общи условия и правила за ползване.