ЕКИП

ИЛИАН ЙОРДАНОВ

Илиан Йорданов е експерт с широк поглед в оптимизацията и управлението на бизнес процесите в компаниите, което му дава умението за реалистична оценка на ситуацията, съчетана с адекватни подходи за въздействие на отдели и кадри, и взаимовръзката помежду им. Ползва свободно различни софтуерни продукти за бизнеса. Иновативният му подход позволява обективния анализ и оценка на компаниите. Успешно развива бизнеси в различни сфери.

В кариерата си утвърждава придобитите знания, преминавайки през длъжности в различни сфери на производството на храни и облекла, търговия, обслужване и мениджмънт.

Надгражда управленския си опит с различните сфери на професионалното си развитие в големи производства, международни търговски вериги, търговски офиси, счетоводни отдели и др.

Комуникативен с умения за водене на преговори и работа в екип.

По образование е икономист със специалност „Международен Бизнес“ и „Технология на кулинарната продукция и обслужване в общественото хранене“.