ИНВЕСТИЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА БЕЗПЛАТНО ИНВЕСТИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
  Прочетох и се съгласявам с условията за ползване! Общи условия и правила за ползване.

  Нашите обучения са съобразени и насочени към практическата подготовка на начинаещи и напреднали инвеститори. Те целят да подготвят желаещите да инвестират, с разбиране и да умеят да преценяват подходящия момент за това. Обученията ни са в електронна среда и се осъществяват от преподаватели с академична и научна степен и действащи инвеститори с доказани резултати. Часовият диапазон на обученията ни е съобразен, с ангажираността на ообучаващите се, и се уточнява преди стартиране на обучителния курс.

  Приятели, това е специалният ни формуляр за регистрация. 

  След като го попълните ще получите в посочения от Вас мейл, БЕЗПЛАТНО нашия “Наръчник на Младия Инвеститор”. Той е предназначен да Ви даде базовата теоретична подготовка за дефинициите на различните инвестиционни инструменти и тяхното управление. Подходящ е за всеки, който има интереси към финансовата материя. Съдържаща се в него информация е подбрана от нашия екип от професионалисти с богата теоретична и практическа подготовка. След като се запознаете с него, Вие ще придобиете необходимите знания за различните инвестиционни инструменти и ще можете да общувате свободно на езика на финансиста, с другите инвеститори.

  „Колкото повече, толкова повече“,

  казал един познат герой и успял!

  Стремеж, премерен риск, знания и опит.

  Знаем, че наръчникът не е достатъчен, знаем че ще искате и още, затова сме предвидили онлайн обучение с разяснения и дискусии с преподавателите по темите от описания конспект. Наясно сме, че теорията е със своята практика, затова в курса има практическо прилагане на теоретичната подготовка.

  Информацията е важна, затова ще бъдете уведомени по мейл за предстоящите обучения, „Защото знанието пази риска“!

  РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПЛАТЕНО ИНВЕСТИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
   Прочетох и се съгласявам с условията за ползване! Общи условия и правила за ползване.

   Продължителност  – 48 академични часа теория ОНЛАЙН, 180 минути индивидуална практика в удобно за курсиста време, дати за обучението 

   30.10.2021 г., 31.10.2021 г., 06.11.2021 г., 27.11.2021 г., 28.11.2021 г., 04.12.2021 г. 

   Преподаватели Проф. д-р Атанас Льондев, Доц. д-р Васил Петков и Фин. анализатор и практик Димитър Радков

   ЦЕНА НА КУРСА 870 ЛВ. 

   ПЛАТЕНО Инвестиционното обучение включващо теми по Борсова търговия:

   1. История на борсовата търговия
   2. Лични финанси и инвестиционни решения за управление на портфейли. Държавни ценни книжа.
   3. Същност и видове борсови сделки
   4. Форуърдни и срочни (фючърсни) борсови сделки – предимства и недостатъци
   5. Опционни борсови сделки
   6. Борсово спекулиране
   7. Борсови посредници – основни фигури в борсовата търговия
   8. Същност, характеристика и функции на фондовите борси
   9. Финансови продукти и пазари. Видове инвестиционни инструменти.
   10. Акции, дивидент и облигации. Възвращаемост от инвестицията.
   11. Борсови индекси
   12. ETF – и
   13. Комодити
   14. Начини за инвестиции в недвижими имоти
   15. Олихвяване и дисконтиране
   16. БВП, внос, износ, инфлация, дефлация, хиперинфлация и стагфлация
   17. Форекс FX – търговия, пазар, платформа, инструменти, участници
   18. Дигитални и крипто валути
   19. Инвестиционен борсов анализ – фундаментален и технически анализ
   20. Инвестиционни стратегии, прогнозиране, риск и възвращаемост