Какво е Маркетинг и Реклама?

Здравейте на всички, които се интересуват от темата. Поводът да пиша тук, в нашия Блог със сигурност не е за да губя ценното време на нашите клиенти и всички останали, а именно да споделя едни от най- съществените елементи на маркетинга и съпътстващата го реклама.

Няма как да бъдат изведени основните им характеристики, без да дадeм разбираеми дефиниции на думите Маркетинг и Реклама. В случая няма да откривам топлата вода и ще ползвам наличната информация, вземайки най-важното.

Ето какво означават.

  1. Маркетинг(английска дума marketing, превеждаща се като – поведение, пазарно нагаждане, взаимодействане с пазара). Той е съвкупността от действия, чрез които бизнесът извлича изгодата от пазара.
  1. Реклама(френска дума réclame, латинска дума reclamo – „извиквам“). Тя е форма на маркетингова комуникация, която има за цел да подтиква и с убедителни способи и материали, ползвайки позитивната манипулация да мотивира потребителите да искат да купуват.

След като накратко описахме каква е същността им, става ясно колко важни са те за бизнеса, за успеха, за печалбите. Пренебрегването на съдържанието йм и важността им, неминуемо ще доведе до загуби и много пропуснати ползи.

Не бива да се очаква от всеки да разбира от маркетинг и реклама, а и не трябва. Сами по себе си те са сложни науки. Но това пък не трябва да плаши никого, защото има достатъчно добри специалисти познаващи материята и умеещи да работят с нея. В Оптима Бизнес имаме екип от различни компетентни служители, които знаят как успешно да развиват бизнеси.

Често се сблъсквам с незнание по темата и точно това ме провокира да пиша по нея. Ако все още се чудите, за какво служат маркетинга и рекламата ето и бързия отговор.

Маркетингът е този, който ще определи какво да продавате, на кого, кога и къде, а рекламата ще бъде инструментът, с който продуктите или услугите ще бъдат показани правилно.

 

Ето и ключови моменти за успешен бизнес. Опитайте да дефинирате следното.

 

Определете прицелни групи за продажби. Подходящите хора, на които ще се продава и подходящите места, на които ще бъдат показани продуктите.

  1. Определете стоките или услугите съобразени с горното.
  2. Определете конкурентите предимства на стоките и услугите.
  3. Определете конкурентите предимства на бизнеса Ви ( той е различно нещо от стоките и услугите ).

За жалост в много бизнеси се стреля на сляпо и резултатите не са желаните.

За щастие, обаче в много бизнеси все повече осъзнават нуждата от знанията и уменията на маркетолозите и другите свързани, които знаят как да увеличат продажбите. Опитните  от тях, обикновено имат познания, не само в маркетинга, рекламата, а и в управлението на бизнес процесите и комуникацията с потребителите, включително и директна такава.

Не е за подценяване правилният подбор на подход за реклама, съобразени с мястото, времето и желаните резултати.

Както вече споделих, сложна, но важна материя е!

Маркетингът и рекламата са двигателя на всеки бизнес. Ако искате успех, не правете компромиси. Посъветвайте се с хора, които имат практически опит в бизнеса, това ще Ви помогне. Ако искате да научите повече и заедно да вървим към успеха, ще се радвам да обсъдим всяка една бизнес идея, в пълна конфиденциалност.

С уважение,
Илиан Йорданов