Продажбите и успехът!

Желая да очертая няколко важни неща, които смятам за сериозен пропуск при доста фирми и техните служители, включително и при собствениците.

Етапите на продажба от опит мога да споделя са следните:

  1. Проучване на възможните клиенти
  2. Подбиране на подходящите продукти или услуги за продажба
  3. Презентация на стоките или услугите по различни подходящи начини
  4. Предоставяне на по-подробна информация за продуктите и услугите, към които е проявен интерес от клиента
  5. Продажба
  6. Комуникация с клиента след продажбата

В тези точки, много накратко очертавам основните части на продажбата. Не пропускайте, която и да е от нея. Всички те работят заедно, не поотделно.

Правилното изпълнение на съдържанието им, води и до успешен бизнес.

Съветът ми е никога да не се стремите към бързите пари, за кратко време, а към дългосрочни бизнес отношения, които водят след себе си сигурните печалби.

Успешните продажби, не са тези, които са генерирали обороти, а тези които са изградили отношенията, които ще донесат бъдещите ползи. Те обаче не се измерват в пари, а в дивиденти имащи не само финикийско изражение. Претегляйте според ползите, а не според паричните печалби. Това ще гарантира успехът на Вашия бизнес, неговия дълъг живот и животът на вашите партньори, което е ключово за общия и личния Ви успех.

Уменията да продаваш, са част от общия план за маркетинга и реклама. Без наличието на опитни търговци, реализирането на добрата реклама няма да бъде успешно, ще липсва ефектът на осъществената продажба. С други думи, дори и да имате най-яката реклама и най-добрите маркетолози, ако липсват опитните търговци и качествената услуга няма да има резултат – продажба! Затова не пренебрегвайте веригата на покупката и продажбата.   

Успехът е комплекс от решения, политики, знания и умения. А правилният избор е техният предшественик, защото заедно можем повече.

Оптима Бизнес, успехът идва с нас!