СУПТО

Здравейте, след постоянните въпроси за т.н. СУПТО, искам да Ви отговоря на някои от най-честите по темата.
СУПТО е съкращение за „Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти“.  Ясно е дефиниран в наредба Н-18 на НАП.

Такива софтуери ползват много фирми. Някои още от стартирането си, а други и след 20 години, все още работят с таблици в ексел и други подобни. Последното е за съжаление. Ето и някои от плюсовете от ползването на СУПТО.

  1. Софтуерите за управление на продажбите и процесите дават точния анализ на бизнеса и печалбите за собствениците му.
  2. Предоставят актуална информация за складови наличности, само с една команда.
  3. Дават възможност за контрол на служителите.
  4. Предоставят информация за продажбите, доставките, себестойностите, маржовете и още много други, с които всеки един бизнес ще може да взема правилните бизнес решения.

Всъщност вземането на решения, продиктувани само от беглите наблюдения, или личен усет, вместо от справки и анализи на данните, е изключително грешно и твърде рисковано. Но все още в много бизнеси, липсват автоматизираните системи за управлението на продажбите и процесите.

Ще запазя в тайна името на собственика на една голяма производствена фирма, която консултирах, но ще споделя, че липсата на СУПТО бе причината за нереалната представа за печалбите у собственика. Той смяташе, че печели около 35% от стойността на оборота си, но след като въведохме система, струваща 50 лв. на месец, се оказа че печалбите са едва 15%. Съвсем обяснимо е, когато изчисленията се правят само в ексел (без да се познават и използват неговите функционалности) и оборотите за година са в млн. лева, да липсва и ясна представа за състоянието на бизнеса и неговите печалби.

Такава липса със СУПТО е невъзможна.

Горещо препоръчвам на всеки бизнес, без значение от големината му, да ползва СУПТО. Това ще спести много труд и последващи главоболия.

 Важно!

  1. Ползването му НЕ задължава свързването с касовите апарати, той може да не бъде свързван с тях!