Ние, в Оптима Бизнес ще предложим подходящият софтуер CRM, ERP, СУПТО, а след това ще създадем базата с данни и при необходимост ще я управляваме, с гаранция за точен анализ на справките.

На пръв поглед сложно, но всъщност познато е съставянето на електронна база данни в софтуер, или както някои го наричат адаптиране, или пък интегриране. При всички положения става въпрос за въвеждането на базата данни (артикули, номенклатура, рецепти, доставчици, клиенти, бар кодове, потребители, права и т.н) в система, софтуер с който работят всички служители. Разбира се за предпочитане е продуктът, който ще бъде ползван да бъде уеб базиран, CRM, ERP, СУПТО, за да може да се ползва от всякъде, вместо само локално. Другото съществено е, че трябва да има осигурена IT поддръжка, тъй като става въпрос за софтуер, който може да претърпи срив, или просто да даде грешка в изведените резултати. 

Ето за това софтуерите, които фирмите ползват, трябва да имат и IT поддръжката. До тук добре, но базата данни е от голямо значение за предприятието, тъй като тя ще бъде ползвана от всички негови служители – от най-ниското до управленското ниво. От тази гледна точка архитектурата й трябва да бъде изградена от компетентен специалист, разбиращ от процеси, дейности, икономическо (аналитично) мислене със задълбочени познания по софтуера с неговите функционалности.

Точна база с данни, верни резултати...

Практиката познава множество примери за лошо съставена номенклатура, която не върши работа и не дава нужните на мениджмънта справки за себестойност, марж, печалба, продажби по периоди, и т.н, както и лошо избран софтуерен продукт! Инвестицията в софтуер не е скъпа, и се изплаща на бизнеса в много кратки срокове, тъй като с помощта му се реализират лесно и проследимо всички извършвани процеси, стига тя да е след консултация с компетентен специалист. Автоматизирането на процесите заменя ръчните операции, спестявайки човешки труд, а от тук и пари на бизнеса. 

Изборът на софтуер е основополагащ и определящ избор, следван от удовлетвореността на служителите, които ще го ползват. Преценката трябва да бъде направен разумно и целесъобразно. Нека не пропускаме и надлежното издаване на документи, необходими за удостоверяването на различните сделки, дори и продажби на дребно, издаването на фактури, приемо-предавателни протоколи, договори и т.н. Те са  значими за проверки от страна на държавните регулаторни органи. Издаването на свързани с различните сделки документи, и хронологичното им съхраняване гарантира спокойствие при държавни проверки и дава възможност за бързи сравнителни анализи на различни периоди и по различни критерии, избрани от оператора в системата. До тук изброихме много плюсове. Софтуерите за вътрешно стоково отчитане са в полза на бизнеса. Важно е с тях да работят обучени и компетентни служители, владеещи правилното анализиране на процесите и явленията.

Ние, в Оптима Бизнес, ще предложим подходящият софтуер, CRM, ERP, СУПТО, а след това ще създадем базата с данни и при необходимост ще я управляваме, с гаранция за точен анализ на справките!

ЗАПИТВАНЕ

    Прочетох и се съгласявам с условията за ползване!
    Общи условия и правила за ползване.