СУПТО

На пръв поглед сложно, но всъщност познато е съставянето на електронна база данни в софтуер, или както някои го наричат адаптиране, или пък интегриране. При всички положения става въпрос за въвеждането на базата данни (артикули, номенклатура, рецепти, доставчици, клиенти, баркодове, потребители, права и т.н) в система, софтуер с който работят всички служители. Разбира се за предпочитане е продуктът, който ще бъде ползван да бъде уеб базиран, за да може да се ползва от всякъде, вместо само локално. Другото съществено е, че трябва да има IT поддръжка, тъй като става въпрос за софтуер, който може да претърпи срив, или просто да даде грешка в изведените резултати. Ето за това софтуерите, които фирмите ползват, трябва да имат и IT поддръжката. До тук добре, но базата данни е от жизнено важно значение за предприятието, тъй като тя ще бъде ползвана от всички негови служители – от ниско до управленско ниво. От тази гледна точка архитектурата и задължително трябва  да бъде изградена от компетентен специалист, разбиращ от процеси, дейности, икономическо (аналитично) мислене и със задълбочени познания по софтуера с неговите функционалности. Практиката познава множество примери за лошо съставена номенклатура, която не върши работа и не дава нужните на мениджмънта справки за себестойност, марж, печалба, продажби по периоди, и т.н, както и лошо избран софтуерен продукт!  Инвестицията в софтуер не е скъпа, и се изплаща на бизнеса в много кратки срокове, тъй като с помощта му се реализират лесно и проследимо всички извършвани процеси, стига тя да е след консултация с независим специалист. А те са автоматични и заменят иначе многото ръчни операции, сиреч спестяват ни човешки труд, а от тук спестяват на бизнеса пари. Изборът на софтуер е не по-маловажен. Той трябва да бъде направен разумно и съобразено. Нека се върнем обачене пропускаме обаче и надлежното издаване на документи, необходими за удостоверяването на различните сделки, дори и продажби на дребно, издаването на фактури, ППП, договори и т.н  Те са от изключително важно значение за проверки от страна на държавните регулаторни органи. Издаването на свързани с различните сделки документи, и хронологичното им съхраняване гарантира спокойствие  при държавни проверки и дава възможност за бързи сравнителни анализи на различни периоди по различни критерии избрани от оператора в системата. Така изброихме много плюсове. Софтуерите за вътрешно стоково отчитане са в полза на бизнеса. Важно е обаче с тях да работят обучени и компетентни лица, можещи да анализират правилно. Ние можем да направим базата и след това да я управляваме въвеждайки цялата информация в нея, с гаранция за точност!