ФИРМЕНА ИДЕНТИЧНОСТ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Идентичността на фирмата е основното трайно средство за общуването с потребителите и реализирането на продажбите, без активно търговско поведение.

Корпоративният интерес е в основата на бизнеса и търговията в него. Връзката между двете се реализира посредством комуникацията между тях, но финансовият резултат е следствието на общуването им, но не с кого да е, а с крайния потребител. Той е в центъра за постигането на бизнес целите и е фокусът на всеки успешен бизнес. В основата на положителните резултати е диалогът съобразен със средата и страните в процеса на общуването. Тук е мястото и за нашия фокус по темата „Фирмената идентичност“ и нейното средство за изразяване пред обществото – рекламните материали. Всяка компания има своите отличителни черти, с които потребителите клиенти и партньори я разпознават и асоциират. Те са част от фирмената идентичност и са носители на „енергията“, посланието и идеологията на компанията. Пасивно презентират бизнеса пред останалите участници в процеса на общуване с графичните изображения, цветовете, текстовете, посланията и съчетанията от тях. Те се явяват като практически предвестник на категорията бъдещи клиенти. Ето затова е от ключово значение кои са основните цветове, които отличават бизнеса. Те подходящи ли са за постигането на бизнес целите, имат ли своята актуалност и зарядът, с който представят идеология търсеният ли е? Всеки цвят носи своето послание. Всеки шрифт също, правилното им съчетание е ключът към окото на клиента.

Основно и определящо фирмената идентичност е логото. То е отличителният знак и част от бранда. Неговата форма, цветове и посланието, което носи също толкова важно за постигането на бизнес целите.

ЛОГА

Второто много важно е определянето на кратко послание към потребителите и партньорите, което да бъде част от логото и да представя достъпно и еднозначно, към кого е насочен бизнесът и неговият продукт.

Брандирането на търговските площи с печатна реклама е подходящ начин за презентация пред потребителите. То може и трябва да присъства в облеклото, бланките и другите подходящи места, с което да се осъществява пасивната комуникация между бизнеса и участващите страни в диалога.

БРОШУРИ

ПЛАКАТИ

ВИЗИТКИ

ВИНИЛИ

Изработката на всички изброени и още много са част от общата маркетингова стратегия. Прави се от дизайнер, но под прякото ръководство и съобразено с идеята на маркетолога.

Общият бизнес план и заложените в него цели се реализират посредством изработката и изпълнението на маркетинговата стратегия. Тя е средството, инструментът за довеждане до положителен резултат.

ЗАПИТВАНЕ

    Прочетох и се съгласявам с условията за ползване!
    Общи условия и правила за ползване.