Дигитализацията на обществото премества продажбите към онлайн магазини в Интернет чрез мобилно или десктоп устройство.

Уеб сайтове, електронни магазини и управление на ФБ страници

Дигитализацията е част от новото време в бизнеса и функционирането му. Тя е новото от съвременното общество. Пряката връзка чрез Интернет между продавачи и купувачи води до увеличението на потреблението на глобално и регионално ниво. Развитието на обществото в социален и икономически аспект, промяната в средствата за общуване в съвременната среда налагат и задължителната промяна в бизнес средите, чрез дигитализацията на познатите канали за продажба. С това те ще трябва да се адаптират към обществото и телекомуникационното общуване на човека.  Потребителите в днешно време комуникират все повече дигитално, текстово, в безналичен контакт. Това от само себе си налага и създаването на подходящата среда първо за представянето и след това за пазаруването в т.н. дигитално пространство, чрез покупки през мобилно или десктоп устройство. Интернет е мястото на днешната покупко-продажба между търговеца и клиента.

ФИРМЕНИ САЙТОВЕ

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Както стана ясно пазаруването, вече не е от физическото място – тържище или друго подобно, а от Интернет пространството и обособените в тях, предназначени за презентация и покупка места, наречени Електронни магазини. Те по същество са уеб сайт, със задължителната си презентационна функция, но с възможността и за покупка и плащане, последното ги отъждествява в определението за електронни магазини. Приликите между познатите физически търговски обекти и електронните магазини са много. По същество уеб презентацията преди продажбата в никакъв случай не се различава от физическото позициониране на стоките в реалния търговски обект. Принципите на търговското поведение за продажба на двете места са еднакви, с някои предимства в полза на виртуалния търговски обект – електронният магазин.

Някои от функционалностите на електронните магазини за увеличението на продажбите през него са :

  • позиционирането за презентация и следваща продажба;
  • описването на продуктите / услугите и техните характеристики с цените им;
  • възможност за масовото позициониране с цел стоков натиск;
  • възможност за поставянето на свързани стоки с автоматичното им визуализиране;
  • възможност за презентацията на заместващи стоки;

Както стана ясно, механизмът на действие за електронна продажба е аналогичен на принципите във физическия търговски обект, а търговският нюх за продажби, позициониране, описание, ценообразуване, търговски вид и т.н е необходим във всички случаи.

УПРАВЛЕНИЕ НА FB СТРАНИЦИ

ЗАПИТВАНЕ

    Прочетох и се съгласявам с условията за ползване!
    Общи условия и правила за ползване.